Program "Bezpieczny senior" na Mazowszu – relacja z konferencji

14.11.2011

Zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, ochrona konsumentów seniorów oraz promocja zdrowego trybu życia to cele kampanii społecznej "Bezpieczny senior". W Światowy Dzień Seniora Modna Seniorka wybrała się do warszawskiego Ratusza, aby poznać szczegóły.

W konferencji, dnia 14 listopada, wzięli udział: Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – mł. insp. Rafał Batkowski, aktorka Teresa Lipowska oraz przedstawiciele instytucji związanych z dziedzinami społecznego życia seniora. "Dzięki kampanii Bezpieczny Senior działania różnych instytucji na rzecz bezpieczeństwa starszych osób będą skoordynowane, co zwiększy ich skuteczność" – powiedział wojewoda. Musimy bowiem pamiętać, iż dziś na świecie żyje około 600 milionów ludzi mających powyżej 60 lat, do 2025 roku ich liczba się podwoi, zaś w 2050 roku na świecie będzie żyło około 2 miliardów seniorów w tym wieku. W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13% populacji, do 2060 roku obywatele powyżej 65 roku życia będą stanowić jedną trzecią ludności Polski.

"Będziemy zapoznawać seniorów ze skutecznymi metodami zapobiegania zagrożeniom. Chcemy zachęcić osoby starsze do ściślejszej współpracy z policja oraz zaangażować społeczność lokalną w działania na rzecz bezpieczeństwa seniorów. Skupimy się na zacieśnianiu współpracy miedzy policją, administracją samorządową i strażami gminnymi" – powiedział Rafał Batkowski.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na najbardziej palące problemy związane z bezpieczeństwem seniora mi.in. na popełniane przestępstwa, których ofiarą padają osoby starsze: kradzieże, włamania, rozboje. W 2010 roku na Mazowszu (bez Warszawy) okradziono 421 osób po 65 roku życia, w wyniku włamania poszkodowanych było 395 osób, a na skutek rozboju – 53 osoby. W ramach programu "Bezpieczny senior" przewiduje się:


- zapoznanie seniorów ze specyfiką urzędów oraz identyfikatorami pracowników poszczególnych służb (energetycznych, gazowych, poczty),
- prowadzenie edukacji w zakresie prozdrowotnym (badania profilaktyczne, szczepienia, zasady zdrowego żywienia),
- uświadamianie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym (w tym zatruć czadem),
- informowanie o zasadach zakupu leków i innych produktów także na odległość.

"Chcemy informować seniorów o przysługujących im prawach. Na przykład w przypadku umów zawieranych na odległość m.in. przez telefon, czy internet konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od wydania rzeczy" – informuje Grzegorz Wrzosek, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Pomoc inspekcji polega na m.in. na podejmowaniu mediacji, zmierzających do polubownego rozwiązania sporu między konsumentem, a przedsiębiorcą. Mediacje na rzecz osób starszych prawie zawsze są zakończone wynikiem pozytywnym dla konsumenta.

 

 

 


Działania aktywizacyjne kampanii prowadzone będą jako zintegrowane działania wojewódzkich służb i inspekcji – policji, straży pożarnej, sanepidu, inspekcji handlowej i farmaceutycznej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzone w ramach programu Razem Bezpieczniej realizowanego od 2008 roku. W akcję włączą się szkoły ponadgimnazjalne, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kościół, Poczta Polska i media.

Redakcja Modnej Seniorki miała okazję również zapytać Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego o codzienne udogodnienia dla seniorów, którzy wolny czas spędzają na świeżym powietrzu. Bo choć spacerować lubimy, to niekiedy trudno znaleźć w okolicy ławkę sprzyjająca naszemu relaksowi. Okazuje się, że kompetencje w tym zakresie posiadają włodarze miast i samorządy, lecz Wojewoda Mazowiecki, jak najbardziej sprzyja takim "miejskim meblom" i zauważa coraz  ich większy udział w przestrzeni  publicznej. Jako przykład wojewoda wymienił Pl. Szembeka i Pl. Grzybowski.

A jak zapatruje się na kwestie bezpieczeństwa Teresa Lipowska? Dowiecie się tego z wywiadu, jaki aktorka udzieliła redakcji modnaseniorka.pl.

 

Zobacz:

Teresa Lipowska i jej życiowe kotwiceInicjatorem akcji "Bezpieczny senior" jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu.Opracowanie i zdjęcia: Izabela Koptoń-Ryniec / modnaseniorka.pl